<
Trang chủ » Tra từ
degree  
[di'gri:]
danh từ
 • (viết tắt) là deg đơn vị đo nhiệt; độ
nước đóng băng ở 32 độ Farenheit hoặc zêrô độ Celsius
 • mức độ, trình độ
đến mức độ nào đó
nó dính líu vào tội ác này đến mức nào?
cô ta cũng bị ảnh hưởng, nhưng ở mức độ ít hơn
cô ta tỏ rõ trình độ kỹ năng cao trong công việc
anh ta chẳng hề quan tâm chút nào cả
từ từ, dần dần
dần dần tình bạn của họ đã biến thành tình yêu
 • mức trong một cung bậc nghiêm ngặt
vụ giết người cấp một (thuộc loại nghiêm trọng nhất ở Hoa Kỳ)
vết bỏng cấp 3 (rất nghiêm trọng)
 • địa vị trong xã hội
những người có địa vị cao/thấp
 • học vị; bằng cấp
tốt nghiệp trường luật
bằng Thạc sĩ ngữ văn
học vị danh dự
 • đơn vị đo góc; độ
góc 90 độ (góc vuông)
32 độ trong bóng râm
một độ vĩ (khoảng 60 dặm)
 • (toán học) bậc
bậc của đa thức
phương trình bậc ba
 • (ngôn ngữ học) cấp
các cấp so sánh
cấp cao nhất
   • (pháp lý) quan hệ họ hàng gần quá không cho phép lấy nhau
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tra hỏi, tra tấn để bắt cung khai
   • rất
bộ phim xem rất chán
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt