<
Trang chủ » Tra từ
deer  
[diə]
danh từ, số nhiều không đổi
  • (động vật học) hươu, nai
      • những con vật nhỏ lắt nhắt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt