<
Trang chủ » Tra từ
declared  
[di'kleəd]
tính từ
  • công khai, công nhiên, không úp mở
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt