<
Trang chủ » Tra từ
declare  
[di'kleə]
động từ
 • tuyên bố
tuyên chiến
tuyên bố ai có tội
tuyên bố ủng hộ ai; tán thành ai
 • công bố
công bố kết quả bầu cử
 • bày tỏ, trình bày, biểu thị
bày tỏ ý định của mình
bày tỏ ý định của mình, tự bộc lộ, tự thú; phát ra (bệnh)
 • (thương nghiệp) khai (hàng hoá để đóng thuế)
khai hàng hoá
 • (đánh bài) xướng lên
   • tuyên bố bãi bỏ; thôi; bỏ, cắt đứt, ngừng (cuộc đàm phán)
   • (thông tục) thật như vậy sao!
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt