<
Trang chủ » Tra từ
deck  
[dek]
danh từ
 • boong tàu, sàn tàu
trên boong
boong trên
boong dưới
 • tầng trên, tầng nóc (xe buýt hai tầng)
 • (hàng không), (từ lóng) đất, mặt đất
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cỗ bài
   • chuẩn bị chiến đấu (tàu chiến)
   • (nghĩa bóng) chuẩn bị hành động, sẵn sàng hành động
   • (thông tục) sẵn sàng hành động
ngoại động từ
 • trang hoàng, tô điểm
tô điểm bằng các đồ trang sức đẹp
 • (hàng hải) đóng dàn (tàu)
 • (thông tục) hạ đo ván
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt