<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
daylight  
['deilait]
danh từ
 • ánh nắng ban ngày; (nghĩa bóng) sự công khai
nhìn dưới ánh sáng ban ngày, màu sắc sẽ khác đi
giữa ban ngày, thanh thiên bạch nhật; ai cũng biết, mọi người đều thấy
trước lúc rạng đông
 • khoảng trống, khoảng cách giữa hai vật gì (như) giữa hai con thuyền trong cuộc đua, giữa ngấn rượu với mép cốc...
đổ thật đầy (rượu vào cốc)
rách, hở nhiều chỗ (quần áo)
   • (từ lóng) đâm ai; bắn ai
   • (thông tục) đưa cái gì ra công khai, công bố cái gì
   • cứ như cướp giữa chợ! (ý nói giá đắt quá)
   • hiểu cái gì trước đây làm ta bối rối; hiểu ra
   • đánh ai tơi bời; đánh ai nhừ tử
   • làm cho ai kinh hoảng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt