<
Trang chủ » Tra từ
dawdler  
['dɔ:dlə]
danh từ
  • người lêu lỏng, người hay la cà
  • người biếng nhác hay lần lữa dây dưa
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt