<
Trang chủ » Tra từ
daw  
[dɔ:]
danh từ
  • (động vật học) quạ gáy xám
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt