<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
davenport  
['dævnpɔ:t]
danh từ
  • bàn viết mặt nghiêng
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ghế bành ba chỗ ngồi, xôfa
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt