<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
daven  
['dɔvn]
nội động từ
  • tụng kinh hằng ngày ( Do - thái giáo)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt