<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
datum point  
Hoá học
  • điểm chuẩn, điểm mốc, điểm đã cho
Kỹ thuật
  • điểm chuẩn, điểm mốc, điểm đã cho
Tin học
  • điểm gốc quy chiếu
Xây dựng, Kiến trúc
  • điểm cơ sở; mốc chuẩn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt