<
Trang chủ » Tra từ
darken  
['dɑ:kən]
ngoại động từ
 • làm tối, làm u ám (bầu trời)
 • làm sạm (da...)
 • làm thẫm (màu...)
 • làm buồn rầu, làm buồn phiền
nội động từ
 • tối sầm lại (bầu trời)
 • sạm lại (da...)
 • thẫm lại (màu...)
 • buồn phiền
   • làm cho vấn đề rắc rối
   • không đến nhà ai nữa, không đến quấy rầy nhà ai nữa, không bén mảng đến nhà ai nữa
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt