<
Trang chủ » Tra từ
dangerous  
['deindʒrəs]
tính từ
  • nguy hiểm; hiểm nghèo, nguy ngập, nguy cấp (bệnh)
  • nham hiểm, lợi hại, dữ tợn
một người nham hiểm
một đối thủ lợi hại
có vẻ dữ tợn
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt