<
Trang chủ » Tra từ
dale  
[deil]
danh từ
  • thung lũng (miền bắc nước Anh)
      • chửi như hát hay, chửi ra chửi vào
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt