<
Trang chủ » Tra từ
daisy  
['deizi]
danh từ
 • (thực vật học) cây cúc
 • người loại nhất, vật loại nhất; cái đẹp nhất
   • tươi như hoa
   • (từ lóng) chết, ngủ với giun
   • (ngành in) bánh nhỏ có các mẫu tự bao quanh đường chu vi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt