<
Trang chủ » Tra từ
dairy cattle  
['deəri'kætl]
danh từ
  • bò sữa
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt