<
Trang chủ » Tra từ
dad  
[dæd]
Cách viết khác : daddy ['dædi]
danh từ
  • (thông tục) ba, cha, bố, thầy
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt