<
Trang chủ » Tra từ
da  
[dɑ:]
viết tắt
danh từ
  • (thông tục) (như) dad
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt