<
Trang chủ » Tra từ
dục vọng  
[dục vọng]
danh từ
  • lust; desire; passion
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt