<
Trang chủ » Tra từ
dị nghị  
[dị nghị]
danh từ
  • objection; coutrary opinion; false rumours; idle talk
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt