<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dệt pha  
  • 混纺 <用不同类别的纤维混合在一起纺织。常用化学纤维和天然纤维或不同的化学纤维混纺。混纺可以节约较贵重的原料,或使纺织品具有某种新的性能。>
  • 交织 <用不同品种或不同颜色的经纬线织。>
dệt pha bông với đay.
棉麻交织。
dệt pha trắng đen.
黑白交织。
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt