<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dệt len  
  • 毛纺 <用动物纤维(主要是羊毛)为原料纺成纱。>
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt