<
Trang chủ » Tra từ
dạng thức  
[dạng thức]
  • (tin học) format
Data format
To convert file formats
8.3 is the standard format for file names in MS-DOS/Windows 3.X
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt