<
Trang chủ » Tra từ
dạ lá sách  
danh từ
  • dạ dày có nhiều vách ngăn như giấy trong quyển sách của động vật nhai lại
nghẽn dạ lá sách
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt