<
Trang chủ » Tra từ
  
[dĩ]
động từ
  • to take, to employ
to return good for evil
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt