<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
détestable  
tính từ
  • rất tồi, khó chịu, đáng ghét
thời tiết rất tồi
tính khí rất khó chịu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt