<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
détendu  
tính từ
  • giãn ra, duỗi ra
dây chun dãn ra
  • (nghĩa bóng) thoải mái
vẻ thoải mái
không khí thoải mái
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt