<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
déshuiler  
ngoại động từ
  • (kỹ thuật) loại trừ dầu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt