<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
déshonnête  
tính từ
  • bất nhã, trơ tráo
hành vi bất nhã
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt