<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
désheurer  
ngoại động từ
  • (đường sắt) làm chậm giờ
nội động từ
  • đánh chuông sai giờ (đồng hồ)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt