<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dérogatoire  
tính từ
  • (luật học, pháp lý) vi phạm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt