<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dépressionnaire  
tính từ
  • (là) trung tâm của áp thấp
vùng tâm áp thấp
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt