<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dépourvue  
tính từ giống cái
  • không có thiếu
thiếu óc sáng kiến
      • lúc trần trụi, lúc thiếu mọi thứ cần thiết
      • thình lình, bất ngờ
câu hỏi của anh đến với tôi bất ngờ quá
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt