<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dépourvu  
tính từ
  • không có, thiếu
thiếu óc sáng kiến
thiếu phẩm chất, thiếu chất lượng
hoa thiếu tràng (hoa)
cô ta không thiếu tiền
      • lúc trần trụi, lúc thiếu mọi thứ cần thiết
      • thình lình, bất ngờ
câu hỏi của anh đến với tôi bất ngờ quá
      • đang cần
phản nghĩa Doté , muni , nanti
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt