<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dépolymérisation  
danh từ giống cái
  • (hoá học) sự giải trùng hợp
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt