<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
déniaiseuse  
danh từ giống cái
  • (thân mật) người làm cho (người khác) hết ngớ ngẩn; người làm cho (người khác) hết khờ khạo
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt