<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
déniaiseur  
danh từ
  • (thân mật) người làm cho (người khác) hết ngớ ngẩn; người làm cho (người khác) hết khờ khạo
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt