<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
déniaiser  
ngoại động từ
  • làm hết ngớ ngẩn; làm hết khờ khạo
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt