<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
déniaisement  
danh từ giống đực
  • sự làm hết ngớ ngẩn; sự làm hết khờ khạo
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt