<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
démontrer  
ngoại động từ
  • chứng minh
điều cần phải chứng minh
  • chứng tỏ, biểu lộ
vẻ mặt hắn đỏ lên chứng tỏ hắn xấu hổ
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt