<
Trang chủ » Tra từ
démarche  
['deimɑ:∫]
danh từ
  • (ngoại giao) sự vận động
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt