<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
déguiser  
ngoại động từ
  • cải trang, giả trang, nguỵ trang
cải trang một người đàn ông thành đàn bà
nguỵ trang tình cảm của mình
  • giả, đổi khác
đổi khác giọng nói
  • (từ cũ; nghĩa cũ) giấu giếm, che đậy
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt