<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
défavorable  
tính từ
  • bất lợi.
bản báo cáo bất lợi.
hoàn cảnh bất lợi
những điều kiện bất lợi
      • ác cảm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt