<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
décent  
tính từ
  • chỉnh tề, đoan trang
cách ăn mặc chỉnh tề
  • ý nhị
  • được, khá
cô ta chơi piano khá
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt