<
Trang chủ » Tra từ
curtain  
['kə:tn]
danh từ
 • màn cửa
kéo màn cửa
 • màn (ở rạp hát)
màn kéo lên
màn hạ xuống
 • bức màn (khói, sương)
bức màn khói
 • (quân sự) bức thành nối hai pháo đài
 • (kỹ thuật) cái che (như) miếng sắt che lỗ khoá...
   • ở hậu trường, không công khai
   • không đả động tới việc gì
   • bắt đầu, mở màn
   • công bố, đưa ra ánh sáng
   • ra sân khấu sau những tràng vỗ tay hoan nghênh (diễn viên)
ngoại động từ
 • che màn
cửa sổ che màn
   • ngăn cách bằng màn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt