<
Trang chủ » Tra từ
cup  
[kʌp]
danh từ
 • tách, chén
 • (thể dục,thể thao) cúp, giải
đoạt giải
trận đấu chung kết
 • (thực vật học) đài (hoa)
 • (y học) ống giác
 • rượu
 • vật hình chén
 • nguồn cơn, nỗi khổ, niềm vui
niềm vui thật là trọn vẹn, niềm hạnh phúc thật là trọn vẹn; nỗi khổ thật là tột cùng
nỗi cay đắng
 • ( số nhiều) sự say sưa
đang say sưa
   • chán nản, uể oải, nản lòng
   • rượu vào là gây gỗ
   • trà
   • nếm hết mùi cay đắng ở đời
   • làm cho không thể chịu đựng được nữa
   • người (vật) làm cho vui thích; người (vật) mình ưa; người vật hợp với mình
   • người (vật, điều...) cần phải dè chừng
   • (tục ngữ) miếng ăn đến miệng rồi vẫn có thể mất
ngoại động từ
 • khum thành hình chén, chu thành hình chén (bàn tay...)
 • (y học) giác
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt