<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cul  
danh từ giống đực
 • (thông tục) đít
đá đít
lỗ đít, hậu môn
 • trôn, đáy (đồ vật)
trôn chai
 • (thân mật) tình yêu thể xác
bộ phim khiêu dâm
 • (thông tục) thằng ngốc
   • (thông tục) ăn mặc rách rưới
   • trung triêng giữa hai phe
   • (thông tục) ngồi ngựa
   • (thông tục) chạy thật nhanh; vội vàng quá
   • (thông tục) tức giận ai, ghét ai
   • (thông tục) xu nịnh ai, bợ đít ai
   • (thông tục) làm cho mệt; quấy rầy
   • (thông tục) đôi bạn thân, đôi bạn nối khố
   • (thông tục) đít lộn đầu, lộn ngược
   • xôi hỏng bỏng không; mất cả chài lẫn chì
   • (thô tục) chán ngấy
   • (nghĩa xấu) không rời nhau, nối khố với nhau
   • bán trôn nuôi miệng, làm đĩ
   • (thông tục) uống cạn một hơi
   • (thông tục) bĩu môi
   • (thông tục) thua vãi cứt
   • (thông tục) để xe chổng gọng
   • (thân mật) chạy trốn
   • tôi chẳng nghe anh nói đâu
   • (thông tục) chào cúi rạp xuống đất
   • nỗ lực quá mức, cố gắng hết mức
   • (thông tục) cười lăn ra
   • (thông tục) tránh công việc
   • bắn khi mới cất cánh
   • (thông tục) lạ lắm, ngạc nhiên
   • (thô tục) lỗ đít
   • người bé nhỏ; người ngốc
   • (thông tục) người ăn xin; người khổ sở
   • (thông tục) làm cẩu thả
   • kẻ đạo đức rởm
tính từ
 • (thông tục) ngốc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt