<
Trang chủ » Tra từ
cry  
[krai]
danh từ
 • tiếng kêu, tiếng la, tiếng hò hét, tiếng hò reo (vì đau đớn, sợ, mừng rỡ...)
tiếng kêu cứu
tiếng hò reo chiến thắng
 • tiếng rao hàng ngoài phố
 • lời hô, lời kêu gọi
 • sự khóc, tiếng khóc
khóc nức nở
 • dư luận quần chúng, tiếng nói quần chúng
 • tiếng chó sủa ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
có cả một lũ chó săn sủa ầm ĩ đuổi theo sau
   • quãng cách xa; sự khác xa
bản dịch thứ hai của quyển sách khác xa bản thứ nhất
   • ở trong một đám đông vô danh
   • hò hét đuổi theo
   • chuyện bé xé ra to
động từ
 • kêu, gào, thét, la hét
 • khóc, khóc lóc
khóc lóc thảm thiết
 • rao
rao hàng
   • chê bai, làm giảm giá trị, làm mất thanh danh
   • đòi, vòi
đòi ăn trứng trâu, đòi ăn gan trời
   • không giữ lời, nuốt lời
đã mặc cả thoả thuận rồi lại nuốt lời
   • thét
   • tán dương
   • đòi chia phần
   • xin dung thứ
   • khóc tới khi ngủ thiếp đi
   • chưa đánh đã khóc, chưa đụng đến đã la làng
   • vạch áo cho người xem lưng, lạy ông tôi ở bụi này
   • kêu cứu đùa, kêu cứu láo để đánh lừa mọi người
   • kêu ca cũng bằng thừa
   • gì mà ầm ĩ thế!
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt