<
Trang chủ » Tra từ
crumpet  
['krʌmpit]
danh từ
  • bánh xốp
  • (từ lóng) cái đầu
      • điên điên, gàn dở
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt