<
Trang chủ » Tra từ
cruelty  
['kruəlti]
danh từ
  • sự hung ác, sự tàn ác, sự tàn bạo, sự tàn nhẫn, tính độc ác, tính ác nghiệt
  • hành động tàn ác
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt